Nelson Mandela

Quina raó Nelson Mandela:

“People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to Love, for Love comes more naturally to the human heart than its opposite”.

“La gent aprèn a odiar i, si poden aprendre a odiar, també se’ls pot ensenyar a estimar, perquè l’amor és més natural al cor humà que el seu contrari”.

“To be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others”.

“Ser lliure no és només alliberar-se de les pròpies cadenes, sinó viure d’una manera que respecti i millori la llibertat dels altres”.

Deixa un comentari