Persones

Acompanyament a les persones

Sanació energètica  i Reiki Angèlic

Canalització dels guies

Flors de Bach

Colorpuntura

AuraSoma

Cristal·loteràpia

Teràpia amb colors

Anuncis