Etologia

L’etologia estudia el comportament dels animals. La funció de l’etòleg és ensenyar a les persones a relacionar-se amb l’animal amb qui conviuen, de manera que es resolguin els conflictes amb l’animal i es modifiquin conductes que són perjudicials tant per a les persones com per als animals.

Problemes de comportament més habituals en gossos:

◊ Ansietat per separació (problemes quan es queda sol)

◊ Agressivitat (cap a la família, desconeguts, altres gossos, etc)

◊ Eliminació inadequada (orinar i/o defecar dins de casa)         

◊ Pors (a gent, altres gossos, petards, etc) 

◊ Bordat excessiu

◊ Comportaments obsessivo-compulsius (mossegar-se la cua, llepat excessiu, etc)

 Problemes de comportament més habituals en gats:

◊ Eliminació inadequada (orinar i/o defecar fora de la safata):   És important fer un anàlisi d’orina previ a la consulta de comportament, ja que sovint és causada per una infecció d’orina.

Gata

◊ Agressivitat (cap a la família, desconeguts, altres animals, etc)

◊ Pors (a gent, altres animals, petards, etc)

◊ Miolar excessivament

◊ Comportaments obsessivo-compulsius (arrencar-se pèl, llepat excessiu, etc)

Entendre el comportament social dels animals ens permet actuar d’una determinada manera i tenir una bona relació amb ells. És important utilitzar sempre el reforç positiu.

En el meu treball com a etòloga, la importància recau en les emocions de l’animal i en treballar des de la perspectiva de l’animal com un tot. Un tot amb personalitat que és influenciat pel seu passat, pel seu present, per l’ambient (on viu, amb qui viu, quina energia hi ha a la casa), per les emocions dels cuidadors, etc.

Durant la visita parlo amb els cuidadors per obtenir informació sobre què li passa a l’animal, què l’influencia i com podem ajudar-lo a estar millor. Utilitzo la Zoofarmacognosi (olis essencials que l’animal inhala i herbes) mentre anem parlant perquè l’animal vagi treballant emocionalment. Durant la visita també faig reiki a l’animal. Tant oferir olis essencials com el reiki fan que l’animal ja estigui treballant  i millorant durant la visita. Ofereixo als cuidadors pautes a seguir i deixo flors de Bach i olis essencials per l’animal per seguir el tractament a casa. Recomano que els cuidadors o la persona més propera a l’animal prengui flors de Bach (treballen amb les emocions) per treballar la família com un tot i així accelerar els procés de millora de l’animal (i de la persona!).

Les visites es fan a domicili perquè l’animal estigui en ambient segur i pugui relaxar-se totalment.