Colors, textures, olors

En el llibre The cat whisperer, l’escriptora parla de l’olfacte dels gats i descriu la sensació que experimenta un gat com “estar envoltat per olors tan intenses que és com nedar entre diferents colors, textures i sabors de fluids…”

 

“…being encompassed by smells so intense that it is like swimming through different colours, textures and tastes of fluids…”       The cat whisperer

Deixa un comentari